Norges klimamål - arkiv

  • Begrens utdelingen av nye letelisenser på sokkelen. Få de nye, lønnsomme og grønne næringene opp og gå. Kraftige virkemidler må til.

  • Kraftkrevende industri er viktig når det gjelder produksjonsverdi i Norge. SSB har sett på effektene av ulike framtidige elektrisitetspriser.

  • Teknisk berekningsutvalg for klima har som arbeidsoppgave å bidra til ny kunnskap og nye metodar for tiltaks- og verkemiddelanalyser på klimaområdet. Utvalget er oppnevnt for perioden 23. juni 2020 til 23. juni 2023. Fire av forskerne i utvalget er med i PLATON-konsortiet: Professor Knut Einar…

  • ​Omstillingen av Norges næringsliv står høyt på agendaen når det gjelder å sikre framtidig økønomisk vekst. Samtidig krever de globale klima- og miljøutfordringene at vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Er det mulig å nå begge målene?

  • Ved 50 prosent kutt fra 2005-nivå innen 2030, vil noen tiltak være nesten gratis, mens de dyreste vil nå kostnader på 3 000 kroner per tonn.