Landbruk

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene i landbruket? Hvordan påvirker arealbruksendringer klimagassregnskapet? Og hvilken rolle spiller skogskjøtsel? Dette er noen av de spørsmålene vi ser på i PLATON-prosjektet.

 

Landbruk omfatter utslipp av klimagasser både fra jordbruk og skogbruk samt arealbruk. Vi ønsker å finne ut hvordan målemetoder for utslipp og opptak av karbon, samt utformingen av politikk, kan redusere utslippene og øke karbonopptak i landbrukssektoren. Vi skal også undersøke og studere samspillet mellom klimamålene og de øvrige samfunnsmålene for landbrukssektoren. 

 

 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

14.04.2021

Klaus Mittenzwei & Lillian Øygarden
Journal of Applied Business and Economics Vol. 22 (6) 2020

14.04.2021

Pete Smith, Jean‐Francois Soussana, Denis Angers, Louis Schipper, Claire Chenu, Daniel P. Rasse et al.
Global Change Biology 2020;26:219–241.

12.02.2021

Hvordan opprettholde jordbruksarealet i Norge når klimagassutslipp skal ned og lavere forbruk av rødt kjøtt gir mindre produksjon?
Klaus Mittenzwei

Arrangementer
  • ingen arrangementer