Landbruk

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene i landbruket? Hvordan påvirker arealbruksendringer klimagassregnskapet? Og hvilken rolle spiller skogskjøtsel? Dette er noen av de spørsmålene vi ser på i PLATON-prosjektet.

 

Landbruk omfatter utslipp av klimagasser både fra jordbruk og skogbruk samt arealbruk. Vi ønsker å finne ut hvordan målemetoder for utslipp og opptak av karbon, samt utformingen av politikk, kan redusere utslippene og øke karbonopptak i landbrukssektoren. Vi skal også undersøke og studere samspillet mellom klimamålene og de øvrige samfunnsmålene for landbrukssektoren. 

 

 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

12.02.2021

Hvordan opprettholde jordbruksarealet i Norge når klimagassutslipp skal ned og lavere forbruk av rødt kjøtt gir mindre produksjon?

11.02.2021

Bakgrunn, effekter og utfordringer.

25.11.2020

Bærekraftig matproduksjon. En diskursiv tilnærming til koordinering.

Arrangementer
  • ingen arrangementer