Publikasjoner – arkiv

Piero Basaglia, Elisabeth T. Isaksen, Misato Sato, 2024.
Carbon pricing is often paired with compensation to carbon-intensive
firms to mitigate carbon leakage risk. This paper examines the causal impacts of compensation payments for indirect carbon costs embodied in electricity prices.

Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt, 2023.
Tim Rayner, Kacper Szulecki, Jordan Andrew and Sebastian Oberthür (eds), Handbook on European Union Climate Change Policy and Politics. Edward Elgar Publishing, 2023, Chapter 16, pp. 231-246.

Halvor Briseid Storrøsten, SSB, 2023. Discussion papers.
This paper examines the investment incentives of market-based regulation, with focus on the technology characteristics the different regulatory schemes tend to incentivize.

Snorre Kverndokk, Seniorforsker Frischsenteret
Norge er det landet i verden som har kommet lengst i overgangen til elbiler i personbilmarkedet. I denne artikkelen får du en oversikt over denne politikken, samt studier som har sett på hvordan politikken virker.

Rolf Golombek, Snorre Kverndokk, Frischsenteret.

Nylig vedtok EU at det skal innføres karbontoll for en del importerte varer i kvotehandelsområdet. I denne artikkelen gir vi en oversikt over hva som er vedtatt, samt virkninger og utfordringer ved karbontoll.

Fay M. Farstad, Erlend Andre Tveiten (CICERO), Bård Sødal Grasbekk, Kristiane Brudevoll (Insam/NMBU), Bob van Oort (CICERO), 2022.
In June 2020, Norway decided to ban the cultivation of peatlands to protect critical carbon sinks, and the issue became ‘high politics’.

Asbørn Torvanger (CICERO), Jostein Tvedt, Inger Beate Hovi (Transportøkonomisk institutt), 2023.
We investigate the potential for greenhouse gas (GHG) emission cuts for the Norwegian short-sea (domestic) maritime segments of express boats, offshore support vessels, and aquaculture support vessels in comparison to ferries in Norway.

Grasslands are important carbon sinks, but the underlying processes for their soil carbon sequestration potential are still not well understood.
Ann Norderhaug, Karina E. Clemmensen, Paul Kardol, Anna Gudrun Thorhallsdottir, Iulie Aslaksen.
Climatic change (2023) 4 May 2023

Carlos Tapia, Ana De Jesus, Nora Sánchez Gassen
Nordregio Policy Brief 2023:3

Jørgen Wettestad, Tor Håkon Jackson Inderberg, Lars H. Gulbrandsen, The Fridtjof Nansen Institute.
Published: Environmental Policy and Governance. 17 May 2023.

Asbjørn Torvanger, CICERO center for international climate research.
Published: energies. 26 May 2023

Rolf Golombek, Mads Greaker, Snorre Kverndokk & Lin Ma. Environmental and Resource Economics (2023)

Rapporten ser på klimatiltak i jordbruket og matsystemet i seks land som er sammenlignbare med Norge: Danmark, Sverige, Finland, Nederland, Østerrike og Sveits. Bob van Oort og Katrine Skagen

Impact on Norwegian industries
Brita Bye, Kevin R. Kaushal, Halvor B. Storrøsten
Statistics Norway 2022

Rapport – analyse 6/2022 Implisitt karbonsubsidie i Norge. Aksel Seippel Bineau, UiO 2022

Report – analysis 7/2022 Lunde Cap-and-Trade and innovation: Has EU ETS increased low-carbon patenting and green R&D spending in Norway? Ada Lunde, UiO 2022

EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge. Fay Farstad. September 2022

Juni 2022, Aftenposten innsikt. Analyse ved Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt.

Mars 2022, Aftenposten innsikt. Analyse ved Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt. Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt utført i samarbeid med Erlend A.T. Hermansen (CICERO) og Jørgen Wettestad (Fridtjof Nansens Institutt).

Policies for electrification of the car fleet in the short and long run
– subsidizing electric vehicles or subsidizing charging stations?
Cathrine Hagem, Snorre Kverndokk, Eric Nævdal and Knut Einar Rosendahl

For å motvirke karbonlekkasje er det vanlig å dele ut gratiskvoter til industrien. Nå har EU-kommisjonen foreslått å erstatte disse gratiskvotene med en karbontoll.
Av Knut Einar Rosendahl, NMBU/CICERO

Februar 2022, PLATON. Klaus Mittenzwei (Ruralis og Anne Strøm Prestvik (NIBIO)

Bob van Oort (CICERO)
Nina Bergan Holmelin (CICERO)
Anna Birgitte Milford (NIBIO)

LARS H. GULBRANDSEN
Forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt
Aftenposten innsikt 05.01.2022

Klimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). En fersk rapport går gjennom sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket.

Tids- og kjøretøysdifferensierte bompenger er et effektivt virkemiddel for å redusere trafikk og lokal luftforurensning, og bidrar samtidig til en hurtigere elektrifisering av bilflåten.

Oscar Vågerö, Snorre Kverndokk, Eric Nævdal.
Samfunnsøkonomen nr. 3, 2021

Rolf Golombek (Frischsenteret), Mads Greaker (Oslomet), Snorre Kverndokk (Frischsenteret) and Lin Ma (CICERO)

Rolf Golombek (Ragnar Frisch Centre), Mads Greaker (OsloMet), Snorre Kverndokk (Ragnar Frisch Centre) and Lin Ma (CICERO).

Ian Bailey, Oscar Fitch-Roy, Tor Håkon Jackson Inderberg, David Benson

Climate Policy (2021)

Klaus Mittenzwei & Lillian Øygarden
Journal of Applied Business and Economics Vol. 22 (6) 2020

Pete Smith, Jean‐Francois Soussana, Denis Angers, Louis Schipper, Claire Chenu, Daniel P. Rasse et al.
Global Change Biology 2020;26:219–241.

Cathrine Hagem, Michael Hoel, Thomas Sterner.
Environmental and Resource Economics (2020) 77:641–667

Felix Schenuit, Rebecca Colvin, Mathias Fridahl, Barry McMullin, Andy Reisinger, Daniel Sanchez, Stephen M Smith, Asbjørn Torvanger, Anita Wreford & Oliver Geden

Hvordan opprettholde jordbruksarealet i Norge når klimagassutslipp skal ned og lavere forbruk av rødt kjøtt gir mindre produksjon?
Klaus Mittenzwei

Hvordan opprettholde jordbruksarealet i Norge når klimagassutslipp skal ned og lavere forbruk av rødt kjøtt gir mindre produksjon?
Klaus Mittenzwei

Bakgrunn, effekter og utfordringer.
Fay M. Farstad (CICERO), Erlend A. T. Hermansen (CICERO), Bob van Oort (CICERO), Arne Grønlund,
Klaus Mittenzwei (Ruralis), Kristiane Brudevoll (Insam), Bård Sødal Grasbekk (Insam).

Analyse av etterspørselen etter nye personbiler i Norge.
Lasse Fridstrøm og Vegard Østli

The investment decision by the Norwegian Government laid the foundation for CCS as a GHG mitigation measure in Norway. However, political and technological uncertainty may still require us to explore other GHG mitigation measures.
Oskar Vågerö.

Bærekraftig matproduksjon. En diskursiv tilnærming til koordinering.
Katrine Skagen

This study simulates the effects of different future electricity prices on the performance of the Power Intensive Industries.
Kevin R. Kaushal, Lars Lindholt and Hidemichi Yonezawa

Hvordan kan norske myndigheter bruke avgifter til å sørge for at storfeproduksjonen bidrar til målet om å redusere utslippene i jordbruket med 5 millioner tonn, realisere utslippsforpliktelsen med EU, samt begrense forbruket til det anbefalte nivået?
Inga teigland

The challenge of rolling out large-scale and costly CCS solutions for deep decarbonisation is one of public policy and policy decisionmaking.
Karen Turner

This paper considers the question of whether the challenge of rolling out large-scale and costly CCS solutions for deep decarbonisation is in fact one of public policy and political decision-making more than technical feasibility.
Karen Turner, Julia Race and Oluwafisayo Alabi