Hva kan vi gjøre i kommunen?

Kommunene spiller en svært viktig rolle i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Vi vil legge inn kunnskap som er nyttig for kommunene og bidra til å dele kunnskap fra kommunene selv. 

Hvordan er arbeidsdelingen mellom stat og kommune når det gjelder tiltak som skal redusere utslipp? Hvilke barrierer oppstår i dette samspillet og hvordan jobber fremoverlente kommuner på felt som jordbruk, arealbruk og transport? Vi vil legge ut relevante rapporter og tips fra kommunene her.

 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter