Hva kan vi gjøre i kommunen?

Kommunene spiller en svært viktig rolle i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Vi vil legge inn kunnskap som er nyttig for kommunene og bidra til å dele kunnskap fra kommunene selv. 

Hvordan er arbeidsdelingen mellom stat og kommune når det gjelder tiltak som skal redusere utslipp? Hvilke barrierer oppstår i dette samspillet og hvordan jobber fremoverlente kommuner på felt som jordbruk, arealbruk og transport? Vi vil legge ut relevante rapporter og tips fra kommunene her.

 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

07.06.2022

Juni 2022, Aftenposten innsikt. Analyse ved Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt.

13.01.2022

Bob van Oort (CICERO)
Nina Bergan Holmelin (CICERO)
Anna Birgitte Milford (NIBIO)