Ressurser- arkiv

Bjørn Gjerde Johansen (TØI)
Effekten av rushtidsavgift i Bergen på bilhold, bilbruk og utslipp.

Gunnhild Søgaard (NIBIO)
Hva er et realistisk produksjonsvolum i Norge og hvilke konsekvenser har det for arealbruk?

Henrik Lindhjem (Menon Economics), Kristine Grimsrud og Annegrete Bruvoll (SSB)
Kan måten vi bruker avgiftsinntektene på øke aksepten i befolkningen?

Presentasjon ved Taran Fæhn på økonomikonferansen Kåkånomics, oktober 2020

Her finner du en kort beskrivelse av følgeprosjekter som har oppstart i 2020.

Her finner du detaljert informasjon om hva PLATON-prosjektet skal levere på.

Ideer til prosjekter under arbeidsområdet, diskutert i januar 2020