Ressurser- arkiv

Presentasjon ved Taran Fæhn
forsker i SSB, CICERO og PLATON. 3. juni 2022

Er organiseringen av Langskip samfunnsøkonomisk effektiv?

Kan Langskip lykkes der Mongstad feilet? Læring, politisk ‘arv’ og omgivelser

Muligheter for utslippsreduksjoner ved produksjon og bruk av sement

CCS på avfall, hvordan finansiere dette?

Could a new Scottish CO2 transport and storage industry deliver employment multiplier and other wider economy benefits to the UK economy?

Forretningsmodellar for Fortum Oslo varme

CO2-kompensasjon – En sammenligning av Norge og Sverige

Effekten av rushtidsavgift på bilhold, bilbruk og utslipp

Motstand mot bompenger: Resultater fra følgeprosjekter i PLATON

Effektkalkulator for matanskaffelser

Bærekraftig mat og drikke i Oslo kommune

Offentlig innkjøp av mat og drikke som klimatiltak

Klimavirkemidler på transport – hva skal til for å få aksept fra bedrifter, og hvilke preferanser har de?

Bjørn Gjerde Johansen (TØI)
Effekten av rushtidsavgift i Bergen på bilhold, bilbruk og utslipp.

Gunnhild Søgaard (NIBIO)
Hva er et realistisk produksjonsvolum i Norge og hvilke konsekvenser har det for arealbruk?

Henrik Lindhjem (Menon Economics), Kristine Grimsrud og Annegrete Bruvoll (SSB)
Kan måten vi bruker avgiftsinntektene på øke aksepten i befolkningen?

Presentasjon ved Taran Fæhn på økonomikonferansen Kåkånomics, oktober 2020

Her finner du en kort beskrivelse av følgeprosjekter som har oppstart i 2020.

Her finner du detaljert informasjon om hva PLATON-prosjektet skal levere på.

Ideer til prosjekter under arbeidsområdet, diskutert i januar 2020