Ressurser- arkiv

Tema for presentasjonen på økonomikonferansen Kåkånomics var Klimaomstilling og den norske klimapolitikken

Her finner du en kort beskrivelse av følgeprosjekter som har oppstart i 2020.

Her finner du detaljert informasjon om hva PLATON-prosjektet skal levere på.

Ideer til prosjekter under arbeidsområdet, diskutert i januar 2020