Karbonfangst- og lagring

Hva slags rolle skal karbonfangst og lagring ha i lavutslippssamfunnet? Kan det gi et vesentlig bidrag til å redusere utslippet av CO2 i Norge og Europa?

Hva er innholdet i den nye norske CCS satsningen og i hvilken grad og hvorfor er sjansene bedre for å lykkes med denne satsningen sammenlignet med Mongstad ‘månelandingen’? Er det potensiale for læringseffekter mellom europeiske CCS-prosjekt? Hva er de samlede økonomiske gevinstene og kostnadene ved CCS-prosjekter?


Både IPCC and IEA har pekt på karbonfangst og lagring (Carbon Capture and Storage, CCS på engelsk) som en viktig komponent for å nå Parisavtalens utslippsmål. Karbonfangst kan ha et stort potensial i deler av industrien og kan også komme til anvendelse i kraftsektoren, spesielt koblet til biokraftanlegg. Norge har som målsetting å utvikle to fullskala karbonfangstanlegg innenfor avfallsforbrenning og sementproduksjon, samt tilby et karbondeponi for leveranser fra Europa. Basert på intervjuer og tekniske studier vil vi kartlegge de direkte økonomiske effektene av ulike CCS-prosjekter. Denne informasjonen vil bli benyttet til å analysere de samlede økonomiske virkningene i Norge og Europa av CCS-prosjekter der indirekte effekter, for eksempel via internasjonal handel, tas hensyn til. Vi vil også analysere utviklingen av sentrale økonomiske, teknologiske og politiske drivkrefter både i Norge og EU for å si noe om mulighetene for norsk CCS suksess framover.  

 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

12.02.2021

Hvordan opprettholde jordbruksarealet i Norge når klimagassutslipp skal ned og lavere forbruk av rødt kjøtt gir mindre produksjon?

11.02.2021

Bakgrunn, effekter og utfordringer.

Arrangementer
  • ingen arrangementer