Hva kan PLATON-prosjektet bidra med?

6. april 2022
Amund Aasbrenn, Gunnell E. Sandanger
Dan Aamlid

Hva er det viktigste PLATON-prosjektet kan bidra til innenfor klimaforskning i Norge?
Taran Fæhn, erfaren forsker, samfunnsøkonom og leder for PLATON-prosjektet forklarer:

 

Video: Amund Aaasbrenn, CICERO.