22. mars: EUs nye klimapolitikk og hva den betyr for Norge

20. februar 2023
Gunnell E. Sandanger og Anna Valberg

Tid: 22.mars 2023, kl. 08.30 – 10.15 (lett frokost fra 08:00)
Sted: Kulturhuset i Oslo, Youngsgate 6

Bli oppdatert på EUs klimapolitikk med forskere fra CICERO, Fridtjof Nansens Institutt, NIBIO, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Kommentarer og innlegg fra Skogeierforbundet, Zero og Klimastiftelsen.

Vi får oppdateringer på innsatsfordelingen, landbruk, karbontoll og nye mål for kvotemarkedet. Vi bringer inn naturperspektivet og diskuterer forslag til tiltak i Norge.

Meld deg på via denne lenken

Lenke til stream vil bli lagt ut her: Arrangementer (cicero.oslo.no)

Program:


Velkommen
ved Kristin Halvorsen, direktør ved Cicero

Fit for 55

 • EUs nye klimapolitikk
  Jørgen Wettestad, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt
 • ESR – Innsatsfordelingsforordningen,
  Erlend Hermansen, seniorforsker ved Cicero
 • LULUCF – skogvern ute og hjemme
  Gunnhild Søgaard, forskningssjef ved NIBIO
 • CBAM – den nye karbontollen
  Rolf Golombek, seniorforsker ved Frischsenteret
 • Panelsamtale med Jørgen Wettestad, Erlend Hermansen, Gunnhild Søgaard og Skogeierforbundet.

 

Konsekvenser for Norge

 • Konsekvenser for kostnader og sektorer i Norge av nye ETS- og ESR-mål
  Taran Fæhn, Forskningsleder ved SSB
 • Hvordan ta vare på naturen når vi skal nå klimamålene?
  Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt
 • Tiltak – hva må Norge gjøre?
  Stig Schjølset, fagsjef i Zero
 • Panelsamtale med Taran Fæhn, Lars H. Gulbrandsen, Stig Schjølset og Anders Bjartnes fra Klimastiftelsen.