Aktuelt

  • Hvordan skjer opptak og utslipp av klimagasser i skogen, hva er karbonets levetid og hvordan forvalter vi skogen best mulig? Ekspertene svarer.

  • Utviklinga av politikk for å stimulere negative utslepp er berre i startfasen. Vi samanliknar politikk i fleire land, inkludert i Noreg.

  • Norges klimaplan er knyttet til EUs gamle klimamål, der skog ikke er del av CO2-regnestykket. Skal opptak av karbon inkluderes i et oppjustert mål?

Om PLATON

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Prosjektet bygger opp en åpent tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp.