Aktuelt

  • Seniorforsker Fay Farstad gir deg et lynkurs i klimasamarbeidet mellom EU og Norge. Lær om EUs tre pillarer, EUs grønne deal og mere til!

  • Biokull er en form for organisk materiale som kan brukes både til å bedre jordkvalitet og redusere klimagassutslipp.

  • Om lag 80% av karbonet i norsk skog er lagret i bakken, men i det nasjonale klimagassregnskapet er det endringene i karbonbeholdningen som gjelder.

Om PLATON

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Prosjektet bygger opp en åpent tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp.