Aktuelt

  • Et nytt følgeforskningsprosjekt i PLATON skal se på implikasjonene av European Green Deal for Norge.

  • Den offentlige støtteordningen Klimasats har bidratt til mer klimavennlig landbruk på Hadeland og at det kastes mindre mat i Trondheim.

  • Hvordan skjer opptak og utslipp av klimagasser i skogen, hva er karbonets levetid og hvordan forvalter vi skogen best mulig? Ekspertene svarer.

Om PLATON

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Prosjektet bygger opp en åpent tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp.