Norges klimamål

I PLATON-prosjektet skal vi fremskaffe kunnskapsgrunnlag om politikk og virkemidler som kan oppnå kutt i klimagassutslipp. 

 

Videre skal vi studere aksept for virkemidler på ulike nivåer. 

 

Platon skal bidra med kunnskap om hvordan det politiske systemet kan formes for å oppfylle rapporteringsforpliktelsene og utslippsmålene for 2030 og 2050. Dette omfatter virkemidler for å redusere klimagasser, øke karbonopptak i jord og vegetasjon og stimulere klimavennlig innovasjon, samtidig som andre samfunnsmål blir ivaretatt. 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

01.08.2023

Carlos Tapia, Ana De Jesus, Nora Sánchez Gassen
Nordregio Policy Brief 2023:3

01.12.2022

Rapport – analyse 6/2022 Implisitt karbonsubsidie i Norge. Aksel Seippel Bineau, UiO 2022

07.06.2022

Mars 2022, Aftenposten innsikt. Analyse ved Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt. Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt utført i samarbeid med Erlend A.T. Hermansen (CICERO) og Jørgen Wettestad (Fridtjof Nansens Institutt).