Norges klimamål

I PLATON-prosjektet skal vi fremskaffe kunnskapsgrunnlag om politikk og virkemidler som kan oppnå kutt i klimagassutslipp. 

 

Videre skal vi studere aksept for virkemidler på ulike nivåer. 

 

Platon skal bidra med kunnskap om hvordan det politiske systemet kan formes for å oppfylle rapporteringsforpliktelsene og utslippsmålene for 2030 og 2050. Dette omfatter virkemidler for å redusere klimagasser, øke karbonopptak i jord og vegetasjon og stimulere klimavennlig innovasjon, samtidig som andre samfunnsmål blir ivaretatt. 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

07.06.2022

Mars 2022, Aftenposten innsikt. Analyse ved Lars H. Gulbrandsen, forskningsleder ved Fridtjof Nansens Institutt. Artikkelen bygger på et forskningsprosjekt utført i samarbeid med Erlend A.T. Hermansen (CICERO) og Jørgen Wettestad (Fridtjof Nansens Institutt).

14.04.2021

Cathrine Hagem, Michael Hoel, Thomas Sterner.
Environmental and Resource Economics (2020) 77:641–667

22.05.2020

This study simulates the effects of different future electricity prices on the performance of the Power Intensive Industries.
Kevin R. Kaushal, Lars Lindholt and Hidemichi Yonezawa