Norges klimamål

I PLATON-prosjektet skal vi fremskaffe kunnskapsgrunnlag om politikk og virkemidler som kan oppnå kutt i klimagassutslipp. 

 

Videre skal vi studere aksept for virkemidler på ulike nivåer. 

 

Platon skal bidra med kunnskap om hvordan det politiske systemet kan formes for å oppfylle rapporteringsforpliktelsene og utslippsmålene for 2030 og 2050. Dette omfatter virkemidler for å redusere klimagasser, øke karbonopptak i jord og vegetasjon og stimulere klimavennlig innovasjon, samtidig som andre samfunnsmål blir ivaretatt. 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

14.04.2021

Cathrine Hagem, Michael Hoel, Thomas Sterner.
Environmental and Resource Economics (2020) 77:641–667

22.05.2020

This study simulates the effects of different future electricity prices on the performance of the Power Intensive Industries.
Kevin R. Kaushal, Lars Lindholt and Hidemichi Yonezawa