Norges klimamål

I PLATON-prosjektet skal vi fremskaffe kunnskapsgrunnlag om politikk og virkemidler som kan oppnå kutt i klimagassutslipp. 

 

Videre skal vi studere aksept for virkemidler på ulike nivåer. 

 

Platon skal bidra med kunnskap om hvordan det politiske systemet kan formes for å oppfylle rapporteringsforpliktelsene og utslippsmålene for 2030 og 2050. Dette omfatter virkemidler for å redusere klimagasser, øke karbonopptak i jord og vegetasjon og stimulere klimavennlig innovasjon, samtidig som andre samfunnsmål blir ivaretatt. 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

15.12.2023

Halvor Briseid Storrøsten, SSB, 2023. Discussion papers.
This paper examines the investment incentives of market-based regulation, with focus on the technology characteristics the different regulatory schemes tend to incentivize.

01.08.2023

Carlos Tapia, Ana De Jesus, Nora Sánchez Gassen
Nordregio Policy Brief 2023:3

01.12.2022

Rapport – analyse 6/2022 Implisitt karbonsubsidie i Norge. Aksel Seippel Bineau, UiO 2022