OECD gjennomgår norsk miljøpolitikk – styrker og svakheter

22. april 2022

OECD la i dag frem sin gjennomgang av norsk miljøpolitikk, med en rekke anbefalinger til regjeringen .

Etter fremleggelsen ved Alain de Serres, fungerende direktør i OECDs miljødirektorat, deltok prosjektleder for PLATON, Taran Fæhn i panel sammen med Julia Wanjiru. OECD Policy Analyst, Benedicte Solaas, Norsk olje og gass og Karoline Andaur, leder i WWF.

Hele seminaret kan ses i opptak her, og anbefales:

Seminar: OECDs gjennomgang av norsk miljøpolitikk – regjeringen.no

Rapporten finner du her