Hvilken rolle spiller karbonfangst og -lagring i det grønne skiftet og hvor langt er teknologien kommet?

26. november 2021
Gunnell E. Sandanger
Foto: Norcem

Dette var hovedtemaer på PLATON-seminar om karbonfangst og -lagring den 19. november i forskningsparken.

Her er noen av hovedelementene som ble fremlagt og diskutert i løpet av dagen:

  • Før beslutningen om å etablere Langskip-prosjektet for fangst, transport og lagring av karbon, var det få prosjekter på industriell CCS i Europa. Nå blir en rekke prosjekter planlagt over hele Europa.
  • Nylig ble det klart at NORCEM, som skal stå for fangst i prosjektet, har hatt en kostnadsøkning på 912 millioner kr. I tillegg fikk Fortum Oslo fikk avslag på søknad om midler fra EU sitt innovasjonsfond. Men fire av prosjektene som fikk tilslag kan bruke Northern Lights som lagringsområde.
  • Prosjektet har muligens bedre forutsetninger for å lykkes en Mongstad, da det er gjort en del endrete grep i organiseringen av prosjektet. Men flere store budsjettsprekker må unngås.
  • Kvoteprisen må nå en viss høyde for at CCS skal regnes som samfunnsøkonomisk optimalt.
  • Det er potensiale for store utslippskutt i sementindustrien. Sement er også lite priselastisk, ikke sikkert at en økning i prisen vil redusere etterspørselen.
  • En stor andel av fossile utslipp fra avfall kommer fra forbrenning av plast.
  • Det er få incentiver for å ta i bruk resirkulert plast og det er krevende å innføre avgift på plast. Ulike finansieringsmodeller kan bidra til CCS på avfall, aksept spiller en viktig rolle.
  • Effekten av tiltak på konsentrasjonen i atmosfæren er veldig forskjellig, unngåtte utslipp er ikke det samme som å ta ut COav atmosfæren/negative utslipp.
  • Negative utslipp er et supplement til å kutte utslipp.

 

Du finner alle presentasjonene fra seminaret her.

Langskip og Northern Lights – illustrasjon fra Gassnova.