Klimaløsninger og aksepten for dem

12. november 2021
Gunnell E. Sandanger
Dan Aamlid

Taran Fæhn, leder av PLATON-prosjektet, Bob van Oort, CICERO, Helga Nermoen Burheim, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Kristin Halvorsen, CICERO, Fitwi Wolday, TØI og Jannie Fimland, Utviklings- og kompetanseenheten Oslo kommune. Foto: Gunnell E. Sandanger

Visste du at:

  • Matsystemet bidrar til 21-37 prosent av de globale klimagassutslippene?
  • Klimagassutslippene fra kostholdet til en person er fordelt slik: 47 prosent i produksjonsleddet, 10 prosent i transport og 8 prosent i matsvinn?
  • De som har tilgang på kollektivtransport er mindre negative til bompenger enn de som ikke har det?
  • Rushtidsavgift og bompenger er billige klimatiltak, men at man må se nøye på hvem som rammes og på hvilken måte? De 20 prosent fattigste bileierne er de eneste som dropper bil.
  • I transportsektoren er det minst sannsynlig at industri, bygg og anlegg velger jernbane til varetransport? Der kunden ikke er villig til å betale en høyere pris, velges lastebil oftere som transportmiddel.
  • Det ligger an til betydelig høyere CO2-kompensasjonsbeløp fremover, fra 7 til 70 milliarder kroner?

 

Onsdag 10. november fikk vi en smakebit på resultatene fra ulike følgeforskningsprosjekter i Platon. Temaene spente fra matinnkjøp i Oslo kommune, klimavirkemidler i transport, effekter av bompenger og bruken av CO2-kompensasjon i industrien.

Her er presentasjonene fra seminaret:

10.11.21 Klimavirkemidler transport – Fitwi Wolday TØI

10.11.21 Offentlig innkjøpsordning og mat – Bob Van Oort

10.11.21 Bærekraftig mat Oslo kommune –  Jannie Fimland

10.11.21 Effektkalkulator – Helga Burheim DFØ

10.11.21 Bompengeopprøret – Aasen og Tveit

10.11.21 Effekt av bompenger – Bjørn G. Johansen TØI
Et mer utypende notat om dette temaet finner du her: Policy-brief-6-2021-Rushtidsavgift.pdf (platonklima.no)

10.11.21 CO2-kompensasjon – Hagem og Wettestad

Du kan se opptaket fra seminaret her:
Klimaløsninger – hva kan mat, bompenger og CO2-kompensasjon bety? 

Andreas Kokkvoll Tveit, TØI, Hilde Solli, klimaetaten, Bjørn gjerde Johansen, TØI, Astrid S. Landstad, Klimaetaten, Cathrine Hagem, SSB, Anders Bjartnes, Norsk klimastiftelse, Marianne Aasen, CICERO. Foto: Gunnell E. Sandanger