Ny artikkel om klimaplanlegging i storbyer

13. oktober 2021
Hege Fantoft Andreassen

Både Oslo, København og Stockholm har satt seg klimamål for å redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringer. I en ny artikkel ser forskere nærmere på likheter og forskjeller i planleggingen mellom de tre byene.

Marianne Knapskog fra Transportøkonomisk institutt, Avdeling for mobilitet er en av forfatterne bak artikkelen «Samordnet klimaplanlegging i de skandinaviske hovedstedene».

Klimaplanleggingen må inkludere strategier og verktøy som kan brukes for å få det til, skriver Knapskog. Hun har sett på areal-, klima og energi- og mobilitetsplanleggingen i byene.

Behovet for et skifte er anerkjent av alle tre hovedsteder og de har utarbeidet planer for klima og mobilitet, som sammen med kommuneplanen utgjør et helhetlig system for overordnet klimaplanleggingen i kommunene. Klimaperspektivet er synlig i alle tre.

Ambisiøse kutt-mål
De tre hovedstedene har klare mål for kutt i klimagassutslipp. Oslo har satt seg som mål å være utslippsfritt innen 2030, København ønsker å være karbonnøytralt innen 2025 og Stockholm vil være fossilfritt innen 2040. Disse målene gjentas i alle planene styrer utvikling av politikk og temaplaner.

Felles for Oslo, København og Stockholm er det at det meste av COutslippene kommer fra persontransport – og at utslippene herfra må reduseres. Byene prioriterer derfor de som bruker el-kjøretøy eller kollektiv, sykkel og gange, og de som reiser færre kilometer.

Alle byene har bysykkelordninger og planer for delt mobilitet. København har også sin egen strategi for deling, men alle har utfordringer i å øke bruken av delte løsninger.

Teller fotgjengere og sykler
Reiseatferden er ønskelig å endre i alle byene, hovedsakelig ved å redusere bilbruken. Men ingen av planene gir særlig oppmerksomhet til elektrifisering av transport. Elektrifisering er imidlertid viktig i samfunnsutviklingen i alle de tre landene, og Knapskog bemerker at det kan hende det derfor tas for gitt i planene.

Avslutningsvis trekker forskeren frem at alle byene måler endring i byens bruk og reisemåte, selv om det er forskjell på hva de måler og hvordan de gjør det (sykkeltiltak, telling av fotgjengere, redusert bruk av energi osv).

Hele artikkelen av Marianne Knapskog og Tanu Priya Uteng kan leses her: Samordnet klimaplanlegging i de skandinaviske hovedstedene – Tiltakskatalog for transport og miljø