Bilavgiftenes klimaeffekt

11. februar 2021
Lasse Fridstrøm og Vegard Østli, Transportøkonomisk institutt
Getty Images/ Siegfrid Layda

Elektrifisering av kjøretøyparken er Norges hovedstrategi for å redusere klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor.

I denne forbindelse er det avgjørende å ha god kunnskap om hvordan avgiftsvirkemidlene i veisektoren virker. I en ny rapport har Transportøkonomisk institutt beregnet hvordan markedet for nye personbiler vil reagere på et antall ulike endringer i politikken eller i teknologien.

Etterspørselen etter nye personbiler i Norge blir analysert ved hjelp av en økonometrisk modell basert på data om nesten alle førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge i perioden fra januar 2003 til mai 2019, i alt 2 097 288 enkeltkjøretøy.

Virkningsberegningene er gjort per 2020, med utgangpunkt i markedssituasjonen dette året.

Analysen bekrefter at avgiftsfritakene for elbiler er avgjørende for salget og for det gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye biler. Særlig viktig er momsfritaket. Uten dette ville elbilsalget formodentlig bli halvert, og CO2-utslippet fra nye biler ville stige med 60 prosent.

Om en legger moms kun på den del av elbilprisen som overstiger 600 000 kroner, blir svikten i elbilsalget anslagsvis 3-4 prosent og CO2-utslippsøkningen ca. 4 prosent.

Her kan du laste ned rapporten.

Foto av bil: Pexels.com/Mike