Biokull, det nye sorte gull?

31. oktober 2022
Amund Aasbrenn

Biokull er en form for organisk materiale som kan brukes både til å bedre jordkvalitet og redusere klimagassutslipp. På NIBIO forsker biokjemiker Daniel Rasse på hvordan man kan øke karbonbeholdningen i jord.

Hovedutfordringen med å lagre karbon i jordsmonn er at planterester i jord brytes ned veldig fort. Omtrent 90% av biomassen kommer rett tilbake til lufta etter ett til to år som CO2.

En løsning for å få mindre CO2 i atmosfæren? Daniel Rasse forklarer. Video: Amund Aasbrenn

I følge NIBIO kan man fra tidligere studier i Norge og internasjonalt forvente følgende fordeler ved bruk av biokull blandet inn i åkerjord:

  • økt vannlagringsevne i tørkeutsatte jordtyper
  • økt biomasseproduksjon (ca. 5-10 prosent)
  • økt karboninnhold i jorda
  • en viss kalkingseffekt relatert til askeinnhold
  • redusert utslipp av klimagassen  N2O (lystgass) fra jord
  • bedre utnyttelse av næringsstoffer ved bruk i kombinasjon med husdyrgjødsel eller kompost

Kilde: Biokull – Nibio

Videre lesing:
Effekten av biokull på agronomi og klimagassutslipp – Nibio