Seminar om karbonfangst- og lagring 19. november

6. oktober 2021

Fredag 19. november fra klokken 09.00 til 13.00 arrangeres det et arbeidsmøte i regi av PLATON-prosjektet om karbonfangst- og lagring.

Påmelding til arrangementet her. 

Program for møtet:

CCS workshop 19. november, kl. 9-13, Forskningsparken (møterom FAUNA)

9:00-9:05: Velkommen ved Snorre Kverndokk, Frischsenteret

Om Langskip
9:05-9:25: En gjennomgang av Langskip ved Egil Meisingset, Olje- og Energidepartementet (OED)
9:25-9:50: Fra Mongstad til Langskip: sentrale drivkrefter så langt og perspektiver framover, Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
9:50-10:15: Er organiseringen av Langskip samfunnsøkonomisk effektiv? ved Rolf Golombek, Frischsenteret

10:15-10:30: Kaffepause

Avfall og sement
10:30-10:55: Forretningsmodeller for Fortum ved Asbjørn Torvanger, CICERO
10:55-11:20: CCS på avfall. Hvordan finansiere dette? ved Sindre Stub, Zero:
11:20-11.45: Muligheter for utslippsreduksjoner ved produksjon og bruk av sement ved Snorre Kverndokk, Frischsenteret

11:45-12:00: Kaffepause

Utvikling på lang sikt
12:00-12.25: Negative utslipp i Norge ved Henrik Gade, Miljødirektoratet

Perspectives from the UK
12:30-12:55: A Scottish CO2 Transport and Storage Industry by Karen Turner, University of Strathclyde

13:00: Lunsj