Seminar om karbonfangst og -lagring 19. november

6. oktober 2021

CCS workshop
19. november, kl. 09.00-13.00
Forskningsparken (møterom FAUNA)

 

Fredag 19. november fra klokken 09.00 til 13.00 arrangeres det et arbeidsmøte i regi av PLATON-prosjektet om karbonfangst og -lagring.

Påmelding til arrangementet her. 

Program for møtet:

09:00-09:05: Velkommen ved Snorre Kverndokk, Frischsenteret

Om Langskip
09:05-09:25: En gjennomgang av Langskip ved Alexander Engh, Olje- og Energidepartementet (OED)
09:25-09:50: Fra Mongstad til Langskip: sentrale drivkrefter så langt og perspektiver framover, Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
09:50-10:15: Er organiseringen av Langskip samfunnsøkonomisk effektiv? ved Rolf Golombek, Frischsenteret

10:15-10:30: Kaffepause

Avfall og sement
10:30-10:55: Forretningsmodeller for Fortum ved Asbjørn Torvanger, CICERO
10:55-11:20: CCS på avfall. Hvordan finansiere dette? ved Sindre Stub, Zero
11:20-11.45: Muligheter for utslippsreduksjoner ved produksjon og bruk av sement ved Snorre Kverndokk, Frischsenteret

11:45-12:00: Kaffepause

Perspectives from the UK
12:00-12.25: A Scottish CO2 Transport and Storage Industry by Karen Turner, University of Strathclyde

12:30: Lunsj