Ny rapport: EUs grønne giv: Status etter sommeren 2022 og mulige implikasjoner for Norge

6. september 2022
Fay Farstad

Klimaregelverket er en sentral del av EUs grønne giv og klima- og energipakken ‘Fit for 55’. En 2021-rapport fra CICERO mfl. analyserte Europakommisjonens (kommisjonens) foreslåtte endringer av klimaregelverket og mulige implikasjoner for Norge. Denne rapporten ser på hvordan Ministerrådet (rådet) og Europaparlamentet (parlamentet) har behandlet forslagene i løpet av juni og juli 2022, og oppdaterer 2021-analysen. Rapporten vurderer også hvordan krigen i Ukraina og EUs «REPowerEU»-melding påvirker forslagene.

Alle forslagene ser nå ut til å bli vedtatt, uten radikale endringer fra kommisjonens opprinnelige forslag. Rådet beholder stort sett anbefalingene fra kommisjonen, mens parlamentet skrur opp ambisjonene. Hvor kontroversielle forslagene kan bli for Norge sin del avhenger derfor av trilogforhandlingene. Krigen i Ukraina øker heller enn demper ambisjonene i den grønne given. Tempoet og detaljnivået i EUs energiplaner står i sterk kontrast til Norges.

 

Her kan du lese hele rapporten

 

 

 

Se video som forklarer EUs tre pillarer her: