EUs klimapakke «Fit for 55» – hva betyr den for Norge? Webinar 29. oktober

20. oktober 2021
Fay Farstad

Når: 29. oktober kl 09.00 til 10.00
Sted: Zoom

Klimapakken presentert av EU-kommisjonen i sommer har som mål å gjøre unionen i stand (‘fit’) til å nå målet om netto 55 prosent utslippskutt. I pakken legger de frem forslag til nytt klimaregelverk. Regelverket omhandler utslipp i ikke-kvotepliktig sektor (innsatsfordelingsforordningen), kvotesystemet og regelverket for bokføring av utslipp og opptak i skog og arealbrukssektoren (LULUCF-forordningen). Norge har inngått en klimaavtale med EU. Et nytt klimaregelverk vil derfor ha implikasjoner for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

I dette webinaret presenterer forskere fra CICERO, FNI, NIBIO og TØI de foreslåtte endringene, og trekker frem problemstillinger som er relevant for Norge. Hva er potensielle utfordringer og muligheter med det nye klimaregelverket?

Arbeidet er en del av PLATON som er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn.

Program:

• ETS (inkludert nytt ETS for bygg og transport), Jørgen Wettestad, FNI & Marianne Knapskog, TØI
• LULUCF-forordningen, Gunnhild Søgaard, NIBIO
• Innsatsfordelingsforordningen og klimaregelverket på tvers, Fay Farstad, CICERO
• Spørsmål

Meld deg på til arrangementet her.