Mer grønnsaker, mindre kjøtt? Webinar 15. juni

8. juni 2021
Gunnell E. Sandanger

Med en jordbrukspolitikk med endrede forutsetninger for støtte, vil det være mulig å redusere klimagassutslipp ved å redusere kjøttproduksjon, øke grøntproduksjon, og samtidig opprettholde dagens jordbruksareal viser rapporten «Økonomiske virkemidler i norsk jordbruk for å oppnå lavere utslipp av klimagasser, redusert kjøttforbruk, stabil matproduksjon og jordbruk over hele landet».

Jordbrukssektoren står for 4,5 millioner tonn CO2-ekv i året. Med dette seminaret ønsker vi å belyse økonomiske virkemidler som kan bidra til et mer klimavennlig jordbruk, samtidig som vi beholder et variert og geografisk spredt jordbruk.

Innledninger:
  • Mindre kjøtt på samme areal? Innledning om rapporten v/ Klaus Mittenzwei, Ruralis.
  • Audun Korsæth fra Nibio opponerer med innledningen «Økonomiske modeller og arealtilskudd kan ikke fjerne strukturelle og klimatiske begrensninger på arealbruk».

 

Forberedte kommentarer fra relevante aktører:

Kjersti Hoff, Norsk Bonde- og småbrukarlag

Diskusjon og spørsmål fra deltagerne.

Påmelding:

https://cicero-is.zoom.us/webinar/register/WN_fOIYbgiWSYuMsu-fHB7kaA

Arrangeres av CICERO, Framtiden i våre hender og PLATON-prosjektet, www.platonklima.no.