stål Tag - arkiv

  • For å motvirke karbonlekkasje er det vanlig å gi gratiskvoter til industrien. Nå har EU foreslått å erstatte disse gratiskvotene med en karbontoll.