Parisavtalen Tag - arkiv

  • Endringer i kosthold, inkludert i kjøttforbruket, er ett av de viktigste tiltakene enkeltpersoner kan gjøre for å redusere klimagassutslipp

  • Norges klimaplan er knyttet til EUs gamle klimamål, der skog ikke er del av CO2-regnestykket. Skal opptak av karbon inkluderes i et oppjustert mål?