nibio Tag - arkiv

  • Biokull er en form for organisk materiale som kan brukes både til å bedre jordkvalitet og redusere klimagassutslipp.