kvalitativ metode Tag - arkiv

  • I Platon-prosjektet er det brukt både kvalitative og kvantitative metoder i de ulike delprosjektene. Denne artikkelen gir en oversikt over noen av metodene som er brukt. Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer Av Fay M. Farstad, Erlend A. T. Hermansen, Bob van…