klimapolitikk Tag - arkiv

  • CICERO-forsker Fay Farstad gir deg et lynkurs om hva EU Green Deal er og hvilke implikasjoner det kan ha for EØS-landet Norge.    

  • Begrens utdelingen av nye letelisenser på sokkelen. Få de nye, lønnsomme og grønne næringene opp og gå. Kraftige virkemidler må til.