klimaomstillingsutvalget Tag - arkiv

  • Begrens utdelingen av nye letelisenser på sokkelen. Få de nye, lønnsomme og grønne næringene opp og gå. Kraftige virkemidler må til.