klimagasser Tag - arkiv

  • Forskere etterlyser bedre forskningsinfrastruktur og mer dokumentasjon av klimaeffekten av tiltak i ulike dyrkingssystemer. I 2018 stod jordbruksrelaterte klimagassutslipp for 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge, noe som utgjør omlag åtte prosent av de totale klimagassutslippene her til lands. I tillegg er det bidrag fra arealbrukssektoren,…