karbon Tag - arkiv

  • Biokull er en form for organisk materiale som kan brukes både til å bedre jordkvalitet og redusere klimagassutslipp.

  • Om lag 80% av karbonet i norsk skog er lagret i bakken, men i det nasjonale klimagassregnskapet er det endringene i karbonbeholdningen som gjelder.