Green Deal Tag - arkiv

  • Seniorforsker Fay Farstad gir deg et lynkurs i klimasamarbeidet mellom EU og Norge. Lær om EUs tre pillarer, EUs grønne deal og mere til!

  • Et nytt følgeforskningsprosjekt i PLATON skal se på implikasjonene av European Green Deal for Norge.