el-bil Tag - arkiv

  • Elektrifisering av bilparken er Norges hovedstrategi for å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Denne analysen har sett på alle førstegangskjøp mellom