CO2 Tag - arkiv

  • Hvordan skjer opptak og utslipp av klimagasser i skogen, hva er karbonets levetid og hvordan forvalter vi skogen best mulig? Ekspertene svarer.

  • Norges klimaplan er knyttet til EUs gamle klimamål, der skog ikke er del av CO2-regnestykket. Skal opptak av karbon inkluderes i et oppjustert mål?