bilavgift Tag - arkiv

  • PLATON har sett på avgiftspolitikken for bil i de skandinaviske landene. Ulik politikk gir ulike utslag på blant annet andelen elbiler i bilparken.

  • Elektrifisering av bilparken er Norges hovedstrategi for å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Denne analysen har sett på alle førstegangskjøp mellom