Taran Fæhn

Taran Fæhn

Forskningsleder Taran Fæhn i SSB, og leder PLATON-prosjektet fra CICERO. I tillegg leder hun arbeidspakke 4 i prosjektet, Politikk og samspill i Norge. Hun jobber med anvendte økonomiske problemstillinger i skjæringsfeltene nasjonal og internasjonal energi- og klimapolitikk, innovasjon og makroøkonomi, har ledererfaring fra en rekke større tverrfaglige forskningsprosjekter og har deltatt i flere offentlige utvalg og rådgivende komiteer, derunder for tiden i Teknisk beregningsutvalg for klima.