Tanu Priya Uteng

Tanu Priya Uteng

Tanu Priya Uteng leder arbeidspakke 2, "Transport" i prosjektet. Hun forsker blant annet på areal- og transportplanlegging og sosial ekskludering, trafikkanalyser,  og tiltak for gang, sykkel og kollektivtrafikk.  Hun analyserer reisevaner, med kjønnsperspektiv, og ser på inkluderende mobilitet.