Jørgen Wettestad

Jørgen Wettestad

Jørgen Wettestad er leder for arbeidspakke 5, som skal se på hvordan andre lands klimapolitikk påvirker Norge , og hva vi kan lære av andre lands klimatiltak. Han er seniorforsker på Fridtjof Nansens Institutt i Oslo og har skrevet en trekke bøker og artikler om internasjonal miljøpolitikk globalt, regional og nasjonalt, særlig om klimakvoter.