Bob van Oort

Bob van Oort

Bob van Oort er nestleder i PLATON-prosjektet. Han leder også prosjektet offentlige innkjøp som klimapolitikk i arbeidspakke 1. Bob van Oort er en tverrfaglig forsker som forsker blant annet på klimakonsekvenser, muligheter for utslippsreduksjoner og omstilling i matsystemet, samt samfunnsøkologiske konsekvenser av klimaendringene.