Gunnhild Søgaard

Gunnhild Søgaard

Gunnhild Søgaard leder arbeidspakke 1, "Landbruk og arealutnytting" i PLATON-prosjektet. Gunnhild er leder for avdeling Skog og klima ved NIBIO. Hennes nåværende forskningsinteresser inkluderer blant annet metodeutvikling for LULUCF sektoren, klimatiltak i skogbruket og forståelse av karbondynamikk i skog.