Gunnell E. Sandanger

Gunnell E. Sandanger

Gunnell E. Sandanger leder arbeidet med kommunikasjon i PLATON-prosjektet. Med oss i arbeidet har vi både hovedpartnerne og brukerpartnere.