Elisabeth Thuestad Isaksen

Elisabeth Thuestad Isaksen

Elisabeth T. Isaksen leder arbeidspakke 3, "Utslipp regulert av EUs kvotemarked". Hun er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og forskererfaring fra Frischsenteret, SSB og London School of Economics. Hun jobber i hovedsak med empirisk forskning knyttet til klima- og miljøpolitikk, deriblant studier av CO2-prising, kvotesystem, bærekraftig ressursbruk, grønne omstillingsprosesser og luftforurensing.