PLATON med i Teknisk beregningsutvalg for klima

2. juli 2020

Teknisk berekningsutvalg for klima har som arbeidsoppgave å bidra til ny kunnskap og nye metodar for tiltaks- og verkemiddelanalyser på klimaområdet. Utvalget er oppnevnt for perioden 23. juni 2020 til 23. juni 2023.

Fire av forskerne i utvalget er med i PLATON-konsortiet:

  • Professor Knut Einar Rosendahl (leiar), Nordre Follo
  • Forskingsleiar Anne Madslien, Oslo
  • Forskingsleiar Taran Fæhn, Oslo
  • Forskingsleiar Steffen Kallbekken, Oslo

Videre er følgende forskere med.

  • Professor Erik Øiolf Sørensen, Bergen
  • Professor Mette Helene Bjørndal, Alver
  • Professor Asgeir Tomasgard, Trondheim

Les mer om utvalget og mandatet.