Er det lønnsomt å være en grønn næring?

23. januar 2020
Marina Rybalka/Stein Bakke

Omstillingen av Norges næringsliv står høyt på agendaen når det gjelder å sikre framtidig økønomisk vekst. Samtidig krever de globale klima- og miljøutfordringene at vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser. Er det mulig å nå begge målene?

Når vi ser på utviklingen i norsk næringsliv i løpet av siste 25 år, det vil si på hvilke nye næringer som ble etablert og på drivkreftene bak disse endringene, er det tre næringer som peker seg ut som aktuelle for å si noe om grønt skifte i Norge. Disse er vindkraft, solenergi og fjernvarme.

Utviklingen og anvendelsen av nye og miljøvennlige teknologier har også ført til store endringer i eksisterende næringer. I denne artikkelen har vi allikevel valgt å fokusere på etableringer av helt nye næringer med grønn profil for å kunne følge deres utvikling fra oppstart til 2018. Vi ser på antall etableringer innenfor hver næring, anskaffelse av arbeidsplasser, omsetning, driftsresultat og verdiskaping. Til slutt ser vi på ordningene som gir offentlig støtte til disse næringene og omfang av støttemengden.

Artikkelen ble først publisert hos Statistisk Sentralbyrå (SSB). Du kan lese hele artikkelen her.