Klimaplanen – hva nå? Virkemidler og rettferdig omstilling

18. mai 2021
Gunnell E. Sandanger

Iverksetting av klimaplanen er en av de viktigste oppgavene en ny regjering tar fatt på etter valget i høst. Hvordan og hvilke virkemidler som blir prioritert ble ikke avklart under Stortingsbehandlingen i vår.

Hva er hovedvirkemidlene som er foreslått i klimaplanen? Og hvordan bør de innrettes for å oppfattes som akseptable?

NB: Påmelding kreves. Registrer deg her:
https://cicero-is.zoom.us/webinar/register/WN_GTDMdDk2ROCDHDXKoakXXg

Program

1. Samtale mellom Taran Fæhn, SSB/PLATON og Katinka Holtsmark (UiO), ledet av Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO.

2. I del to av webinaret tar vi et lite dypdykk i følgende sektorer:

• CO2-avgiften – økt aksept for avgifter som virker. Innledning v/Kristine Grismrud, SSB og Henrik Lindhjem, Menon Economics
• Biodrivstoff – hva er realistisk produksjonsvolum i Norge og hvilke konsekvenser har det for arealbruk? Gunnhild Søgaard, NIBIO
• Rettferdige transportsystemer – Effekter av rushtidsavgift i Bergen på bilhold, bilbruk og utslipp, og sosioøkonomiske forskjeller v/Bjørn Gjerde Johansen, TØI.

Kommentarer fra Mathias Juell Johnsen, Skift og Maarten van der Eynden, Nye veier.
Spørsmål og diskusjon.

3. Siste halvtimen legger vi opp til mindre rom hvor innlederne, sammen med interesserte deltagere kan utdype og diskutere enkelttemaene:

  • CO2-avgiften – økt aksept for avgifter som virker. Med Taran Fæhn, Katinka Holtsmark, Kristine Grimsrud og Henrik Lindhjem.
  • Biodrivstoff – hva er realistisk produksjonsvolum i Norge og hvilke konsekvenser har det for arealbruk? Gunnhild Søgaard (NIBIO) og Maarten van der Eynden (Nye veier).
  • Rettferdige transportsystemer – Tanu Priya Uteng og Bjørn Gjerde Johansen (Transportøkonomisk institutt)

 

Arrangører er PLATON og INCLUDE-prosjektene