Klimaløsninger – hva kan mat, bompenger og CO2-kompensasjon bety? Seminar 10. november

19. oktober 2021
Gunnell E. Sandanger

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo
Arrangementet streames her.
Når: 10. november, kl. 08.00 – 10.30 (to bolker)
Frokost fra 08.00 til 08.30

Påmelding via denne lenken

Program:

08.30 – 09.25 Bolk 1

Kristin Halvorsen i Forskningsparken, direktør for CICERO. (Foto: Mari Aftret Mørtvedt)

Velkommen ved Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO og moderator.

Klimavirkemidler på transport – hva skal til for å få aksept fra folk og bedrifter, og hvilke preferanser har de?  
Innledere: Fitwi Wolday og Tanu Priya Uteng, Transportøkonomisk Institutt (TØI)

Hvordan kan offentlige innkjøpsordning bidra til å redusere utslipp fra mat?

Innledere: Bob van Oort, seniorforsker ved CICERO senter for klimaforskning.
Jannie Fimland, Utviklings- og kompetanseenheten, Oslo kommune
Helga Nermoen Burheim, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

09.25 – 09.30 Pause

09.30 – 10.30 Bolk 2

Bombengeopprøret
Innledere: Marianne Aasen, seniorforsker ved CICERO og Andreas Kokkvoll Tveit, TØI.
Kommentar ved Hilde Solli, Klimaetaten, Oslo kommune.

Effekt av bompenger
Innleder: Bjørn Gjerde Johansen, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt.
Kommentar ved Astrid Ståledatter Landstad, Klimaetaten, Oslo kommune.

CO2-kompensasjon: en sammenligning av Norge og Sverige
Innledere: Jørgen Wettestad, seniorforsker ved Fritdtjof Nansens Institutt (FNI) og Cathrine Hagem, Statistisk sentralbyrå (SSB).
Kommentar ved Anders Bjartnes, Norsk klimastiftelse.

Det blir anledning til å stille spørsmål fra salen.