Landbruk

Hvordan kan vi redusere klimagassutslippene i landbruket? Hvordan påvirker arealbruksendringer klimagassregnskapet? Og hvilken rolle spiller skogskjøtsel? Dette er noen av de spørsmålene vi ser på i PLATON-prosjektet.

 

Landbruk omfatter utslipp av klimagasser både fra jordbruk og skogbruk samt arealbruk. Vi ønsker å finne ut hvordan målemetoder for utslipp og opptak av karbon, samt utformingen av politikk, kan redusere utslippene og øke karbonopptak i landbrukssektoren. Vi skal også undersøke og studere samspillet mellom klimamålene og de øvrige samfunnsmålene for landbrukssektoren. 

 

 

Aktuelt

Arkiv

Rapporter

12.12.2023

Fay M. Farstad, Erlend Andre Tveiten (CICERO), Bård Sødal Grasbekk, Kristiane Brudevoll (Insam/NMBU), Bob van Oort (CICERO), 2022.
In June 2020, Norway decided to ban the cultivation of peatlands to protect critical carbon sinks, and the issue became ‘high politics’.

08.12.2023

Grasslands are important carbon sinks, but the underlying processes for their soil carbon sequestration potential are still not well understood.
Ann Norderhaug, Karina E. Clemmensen, Paul Kardol, Anna Gudrun Thorhallsdottir, Iulie Aslaksen.
Climatic change (2023) 4 May 2023

06.03.2023

Rapporten ser på klimatiltak i jordbruket og matsystemet i seks land som er sammenlignbare med Norge: Danmark, Sverige, Finland, Nederland, Østerrike og Sveits. Bob van Oort og Katrine Skagen