Forfatter: Hege Fantoft - arkiv

  • Både Oslo, København og Stockholm skal redusere utslipp og tilpasse seg klimaendringer. Hvilke planer har de for klima og mobilitet?

  • Den offentlige støtteordningen Klimasats har bidratt til mer klimavennlig landbruk på Hadeland og at det kastes mindre mat i Trondheim.

  • Hvordan skjer opptak og utslipp av klimagasser i skogen, hva er karbonets levetid og hvordan forvalter vi skogen best mulig? Ekspertene svarer.

  • Norges klimaplan er knyttet til EUs gamle klimamål, der skog ikke er del av CO2-regnestykket. Skal opptak av karbon inkluderes i et oppjustert mål?