Aktuelt

  • Norges klimaplan er knyttet til EUs gamle klimamål, der skog ikke er del av CO2-regnestykket. Skal opptak av karbon inkluderes i et oppjustert mål?

  • Omlegging av tilskudd fra husdyr til areal kan være effektive virkemidler for å forene reduserte utslipp av klimagasser med et aktivt jordbruk.

  • Elektrifisering av bilparken er Norges hovedstrategi for å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Denne analysen har sett på alle førstegangs

Om PLATON

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn. Prosjektet bygger opp en åpent tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp.